Suche

Persbericht #Business/economy
Deel persbericht

Klimaatneutraliteit: Bosch breidt voorziening van hernieuwbare energie uit

hernieuwbare energie Bosch klimaatdoelstellingen

Drie langetermijnovereenkomsten afgesloten voor PV-elektriciteit

  • Strategische koers: Bosch houdt klimaatdoelstellingen aan ondanks de gevolgen van de coronaviruspandemie
  • Opvoeren van de maatregelen: Bosch verbetert verder de ecologische kwaliteit van CO₂-neutraliteit
  • “New clean power”: Langetermijnovereenkomsten met RWE, Statkraft en Vattenfall
  • Eigen stroomopwekking: Bosch installeerde in 2019 18 nieuwe systemen die jaarlijks 22.000 megawattuur kunnen genereren

Peter De Troch >

X

Stuttgart, Duitsland – Op weg naar klimaatneutraliteit zijn hernieuwbare energiebronnen een belangrijke factor in de aanpassingen die bedrijven kunnen doorvoeren. Bosch breidt de eigen stroomopwekking op zijn locaties uit en is klaar om op de lange termijn een verbruiker van hernieuwbare energie uit nieuwgebouwde wind- en zonneparken te worden. Het bedrijf heeft daartoe drie exclusieve langetermijninkoopovereenkomsten voor PV-elektriciteit gesloten met de leveranciers RWE, Statkraft en Vattenfall. Ondanks de uitdagende situatie als gevolg van de huidige coronaviruspandemie zet Bosch zijn zeer ambitieuze klimaatactieplannen door. “De klimaatverandering neemt geen pauze, dus wij ook niet. Tegen het einde van het jaar zullen we ons ambitieuze doel bereiken en niet langer een ecologische voetafdruk achter te laten,” zegt Volkmar Denner, CEO van de Bosch Groep. Alle 400 Boschvestigingen wereldwijd zijn tegen dan klimaatneutraal. De Duitse vestigingen van het bedrijf zijn al sinds 2019 klimaatneutraal. “Onze inspanningen voor energietransitie gaan ook na 2020 door. De investering in hernieuwbare energiebronnen is daar een belangrijk bewijs van,” voegt Denner toe. Hij licht toe dat klimaatacties geld kosten, maar dat niets doen nog duurder is. Investeren in energie-efficiëntie levert ook kostenbesparingen op.

Bosch verbetert verder de ecologische kwaliteit van CO₂-neutraliteit

Naast hernieuwbare energie investeert Bosch met name in energie-efficiëntie op de eigen locaties om koolstofneutraliteit te realiseren. Vanaf nu tot 2030 wil het bedrijf de ecologische kwaliteit van zijn koolstofneutraliteit verder verbeteren door deze twee maatregelen geleidelijk op te voeren. Als effectieve hefboom op korte termijn koopt Bosch ook groene stroom van bestaande installaties en compenseert het onvermijdelijke koolstofemissies volledig door geselecteerde klimaatmaatregelen. “In 2020 zal het aandeel van CO₂-compensaties veel lager zijn dan verwacht. We boeken met andere woorden sneller vooruitgang dan gedacht bij het verbeteren van de kwaliteit van de maatregelen die we nemen,” aldus Denner. Bosch is van plan het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in zijn energieverbruik aanzienlijk te vergroten. De drie nieuwe langetermijnovereenkomsten voor PV-elektriciteit zet het bedrijf op weg om dit doel te bereiken. Daarnaast stuwen ze ook de energietransitie vooruit. In totaal stootte Bosch in 2019 wereldwijd ongeveer 1,94 miljoen ton CO2 uit (scope 1 + 2), ongeveer een derde minder dan het jaar ervoor.

100.000 megawattuur uit nieuwe fotovoltaïsche parken

RWE, Statkraft en Vattenfall zullen Bosch uitsluitend beleveren vanuit nieuwgebouwdeparken. De energie van de subsidievrije fotovoltaïsche parken van deze drie leveranciers wordt via het openbare net vervoerd en verbruikt op de Bosch-locaties in Duitsland. Vanaf 2021 zal dit een totaal jaarlijks volume van meer dan 100.000 megawattuur zijn, wat overeenkomt met het jaarlijkse energieverbruik van maximaal 30.000 particuliere huishoudens. Onder optimale fotovoltaïsche omstandigheden zal het maximale vermogen voldoende zijn om de volledige elektriciteitsbehoefte van de fabrieken in Feuerbach, Homburg en Bamberg te dekken, tenminste voor een paar uur. De langetermijncontracten vervangen een deel van de aankopen van groene stroom van Bosch en hebben een looptijd van 12 tot 16 jaar. Statkraft levert al stroom sinds mei.

Van zonne-energie tot waterstof: dekking van de energievraag met eigen stroomopwekking

Naast exclusieve aankopen van hernieuwbare energiebronnen breidt Bosch ook de interne stroomvoorziening uit. Het bedrijf genereert momenteel ongeveer 60.000 megawattuur per jaar uit bijna 50 fotovoltaïsche systemen op zijn eigen sites. Bosch is van plan om de on-site hernieuwbare energievoorziening tegen 2030 uit te breiden naar 400.000 megawattuur. Op het dak van de fabriek van Bosch Transmission Technology B.V. in Tilburg werden reeds 750 zonnepanelen geplaatst. Deze leveren een stroom op die kan voldoen aan de jaarlijkse energiebehoefte van 50 particuliere huishoudens.

Verder voert Bosch projecten uit voor energieopwekking via waterkracht en biomassa. Nieuwe benaderingen zoals warmte en elektriciteit uit waterstof maken ook deel uit van de energievoorziening. Vorig jaar werd op de sites van Homburg en Bamberg het prototype van een door Bosch ontwikkelde stationaire brandstofcel in gebruik genomen. De brandstofcel dekt nu de piekvraag naar elektriciteit. In Salzgitter werkt Bosch samen met het Fraunhofer-instituut en andere lokale bedrijven om een waterstofcentrum op te richten, bekend onder de naam Hydrogen Campus en gefinancierd door de stad en de Duitse deelstaat Nedersaksen. In het trainingscentrum van Bosch in Wernau werd eind juni een proefinstallatie voor brandstofcellen, op basis van solid-oxide brandstofceltechnologie (SOFC) in gebruik genomen. In de Duitse deelstaat Thüringen is in de Bosch-fabriek van Eisenach een bakenproject in ontwikkeling: tegen 2022 wil de fabriek in haar eigen elektriciteitsbehoefte voorzien door interne stroomopwekking uit fotovoltaïsche systemen en de exclusieve aankoop van elektriciteit uit windenergie, terwijl de energievraag wordt geminimaliseerd door een geavanceerd energiebeheer op basis van artificiële intelligentie.

Op weg naar klimaatneutraliteit in de Benelux tegen eind 2020

Ook in de Benelux heeft Bosch in 2019 aanzienlijk geïnvesteerd om de verschillende vestigingen tegen eind 2020 klimaatneutraal te maken. Naast het compenseren van de CO2-uitstoot en het inkopen van groene stroom, zet Bosch in de Benelux in op energieefficiëntie en ‘new clean power’. Een groot deel van de investeringen ging naar aanpassingen van bestaande gebouwen en het energie-efficiënter maken van productielijnen.

Naast het plaatsen van de 750 zonnepanelen op het dak van Bosch Transmission Technology B.V. werd in Tilburg een grote energiebesparing gerealiseerd door een verandering in het proces voor het reinigen van de snaren voor de duwband. Bij Bosch Rexroth B.V. in Boxtel zijn technische aanpassingen gedaan aan ventilatie, verwarming, koeling en verlichting. Ook in het Benelux-hoofdkwartier in Anderlecht werden gelijkaardige aanpassingen doorgevoerd. In de ruitenwisserfabriek van Robert Bosch Produktie N.V. in Tienen werd een nieuwe, energie-efficiënte extrusielijn in gebruik genomen. Ook op andere plaatsen binnen het bedrijf werden extra maatregelen genomen om energie te besparen. Verdere investeringen om het productieproces nog energiezuiniger te maken zijn aan de gang. Ook andere locaties upgraden momenteel hun faciliteiten om deze energiezuiniger te maken. Tegen 2022 wil Bosch in de Benelux zijn energieconsumptie met zowat 16 Gwh per jaar verminderen.

Over Bosch

Bosch is al sedert 1907 aanwezig in België. De Bosch Groep telt in België ongeveer 1,400 medewerkers. De belangrijkste locaties bevinden zich in Tienen, Anderlecht en Mechelen.

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er werken wereldwijd ongeveer 402.600 medewerkers (situatie op 31 december 2021). Het bedrijf genereerde in 2021 een omzet van 78,7 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor Smart Home, Industry 4.0 en Connected Mobility. Bosch streeft de visie na van duurzame, veilige en inspirerende mobiliteit. Met zijn expertise in sensoren, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud kan het bedrijf haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aanbieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin oplossingen en producten aan te reiken voor een geconnecteerd leven die ofwel artificiële intelligentie (AI) bevatten of met hulp daarvan ontwikkeld of geproduceerd zijn. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit van mensen met innovatieve en inspirerende producten en diensten. Op die manier biedt Bosch "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 440 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. Met zijn meer dan 400 vestigingen wereldwijd is de Bosch Groep sinds het eerste kwartaal van 2020 CO2-neutraal. De basis voor de toekomstige groei van het bedrijf is zijn innovatiekracht. Bosch stelt ongeveer 76.100 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 128 locaties wereldwijd, waarvan meer dan 38.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert Bosch GmbH. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties.

Meer informatie is online te vinden op bosch-press.be, bosch.be, bosch.com, iot.bosch.com, LinkedIn en YouTube: Bosch Belgium

Download persbericht

Ben je nog steeds op zoek naar iets?