Suche

Persbericht #Bosch Groep
Deel persbericht

2023: Bosch verhoogt omzet en resultaat ondanks tegenwind

Zwakke economische situatie verhoogt kostendruk – bereiken van de streefmarge vertraagd

  • Dankzij een buitengewone inspanning steeg de omzet na correctie voor wisselkoerseffecten met 8% naar 91,6 miljard euro, de operationele EBIT-marge klom naar 5%.
  • Brede voetafdruk: gefocust portefeuillebeheer versterkt de strategische richting.
  • Heroriëntatie: geïntegreerde bedrijfssector Mobility is sinds januari 2024 'live'.
  • Stefan Hartung: "Ondanks de tegenwind in 2023 bleven we proactief investeren in technologieën die de toekomst vorm zullen geven, vooral in de context van de klimaatactie."
  • Markus Forschner: "De tegenwind houdt aan. Daarom zullen we onze rendementsdoelstelling slechts met vertraging halen. Om de toekomstige groei te financieren, moeten we een evenwicht behouden tussen een efficiënt gebruik van onze kapitaalmiddelen en onze rentabiliteit."

Peter De Troch

X

Stuttgart, Duitsland – De Bosch Groep heeft in het uitdagende boekjaar 2023 zijn verwachtingen waargemaakt: volgens de voorlopige cijfers realiseerde het technologie -en dienstenbedrijf een omzet van 91,6 miljard euro*, wat overeenkomt met een groei van 8% na aanpassing voor wisselkoerseffecten (nominale groei van 4%). De operationele EBIT-marge bereikte 5%, een lichte verbetering tegenover het voorgaande jaar (4,3%), en voldeed daarmee aan de prognose. "2023 was voor Bosch moeilijker dan verwacht. Dankzij al onze inspanningen zijn we erin geslaagd om onze omzet te verhogen en ons rendement te verbeteren. We hebben ondanks de sterke tegenwind vooruitgang geboekt", zegt Dr. Stefan Hartung, voorzitter van de Raad van Bestuur van Robert Bosch GmbH, ter gelegenheid van de voorstelling van de voorlopige cijfers van de groep. "Gezien de uitdagende omstandigheden, hebben onze medewerkers een opmerkelijke prestatie neergezet. Ook de komende jaren zullen veel van ons allen vragen."

Bosch heeft in het voorbije jaar de uitbreiding van zijn groeidomeinen voortgezet, vooruitgang geboekt bij de transformatie van zijn mobiliteitsactiviteiten en de concurrentiekracht in al zijn activiteiten versterkt. "Wij blijven proactief investeren in toekomstige technologieën, vooral op het gebied van klimaatbescherming. We zien echter dat de marktpenetratie van die technologieën is vertraagd en dat de impuls vanuit de markt is afgenomen. We moeten reageren op de verzwakking van de vraag en intensief werken aan ons concurrentievermogen. Alleen zo zullen we onze toekomstige groei kunnen financieren." In deze omstandigheden voorziet Bosch de noodzaak dat het zich in verschillende domeinen zal moeten aanpassen, onder meer in de bedrijfssector Mobility, waar onlangs gesprekken met de werknemersvertegenwoordigers werden gestart. Alle noodzakelijke werkgelegenheidsaanpassingen moeten in de mate van het mogelijke zo sociaal mogelijk worden doorgevoerd. Volgens de in de zomer van 2023 met de werknemersvertegenwoordigers gesloten overeenkomst voor de Mobility-vestigingen in Duitsland, zijn ontslagen om operationele redenen tot eind 2027 uitgesloten. "Verandering kan alleen via sociaal partnerschap. Wij houden ook vast aan Duitsland als productielocatie", zegt Hartung. Bosch wil bovendien blijven doorgaan met het aanwerven van personeel in veelbelovende bedrijfsdomeinen, en zoveel mogelijk medewerkers herscholen om hen van inkrimpende naar groeiende domeinen te verplaatsen. Het bedrijf is van plan om tegen 2030 in totaal ongeveer 4 miljard euro te investeren in opleiding en bijscholing. Hiervoor is ook de bereidheid van de medewerkers nodig.

Klimaatbeleid: instabiliteit remt de markt af

De strijd tegen de klimaatverandering blijft een belangrijke taak voor technologiebedrijven zoals Bosch en biedt tal van zakelijke mogelijkheden. Daarom heeft Bosch onlangs technologieën en oplossingen voor duurzaam energiegebruik voorgesteld op CES, de beurs voor consumentenelektronica in de VS. Volgens Hartung destabiliseert het huidige klimaatbeleid de bedrijfsomgeving voor veel ondernemingen. "Het probleem is de abrupte implementatie, zoals we bijvoorbeeld onlangs in Duitsland hebben gezien met de plotse afschaffing van de subsidies voor elektrische auto's”, zei Hartung. “De volatiliteit van de randvoorwaarden belemmert aankoopbeslissingen op lange termijn. De economie heeft meer en zoveel mogelijk voorspelbaarheid nodig." Tegelijkertijd toonde de Bosch-voorzitter begrip voor de beleidsmakers: veel regeringen in westerse landen, hebben te maken met populistische kritiek, terwijl zij ook onder druk staan om te bezuinigen en om zowel de welvaart als het klimaat te beschermen.

Groeistrategie: investeringen vullen innovaties aan

Zelfs in de huidige zwakke economische context boekt Bosch vooruitgang en houdt het vast aan zijn strategische doelstellingen: het wil in zijn kernmarkten in de top drie van leveranciers behoren en in alle regio’s van de wereld sterk presteren. "Zelfs – en vooral – in tijden van transformatie bewijst onze brede positionering in verschillende industrieën en regio's zijn waarde", aldus Hartung. "Dat sluit echter een gefocust beheer van onze activiteitenportfolio niet uit." Dit omvat bijvoorbeeld het besluit om ons te concentreren op de systeemintegratieactiviteiten in de divisie Building Technology en het grootste deel van haar productactiviteit te verkopen. Bosch heeft bovendien in 2015 Climatec en vorig jaar Paladin Technologies overgenomen om zijn positie op de markt van de bouwautomatisering in Noord-Amerika te versterken.

Bosch is ook succesvol in het uitbreiden van groeidomeinen, zoals dat van de halfgeleiders. Met zijn participatie in de Europese joint venture ESMC en de overname van een wafer fab (chipfabiek) in Roseville, in de VS, heeft Bosch in 2023 belangrijke investeringsbeslissingen genomen. Het bedrijf verwacht een verdere groei met de productie van silicon-carbide chips, oftewel SiC-chips. Die halfgeleiders worden in de vermogenselektronica van elektrische auto's gebruikt en kunnen de elektrische actieradius verhogen. "Door siliciumcarbidestructuren verticaal te bouwen in plaats van horizontaal, verhogen we de vermogensdichtheid van de chips verder. Wij waren de eerste fabrikant van SiC's die deze technologie heeft toegepast. Met de tweede generatie hebben we in 2023 de prestaties met nog eens 30% kunnen verhogen", zegt Hartung, verwijzend naar de innovatiekracht van het bedrijf. "Bij Bosch vullen investeringen de innovaties aan." Vanaf 2026 wil Bosch de eerste verticaal gestructureerde chips kostenefficiënter produceren op wafers van 200 millimeter.

Transformatie van de mobiliteitssector: standaardisatie bevordert elektromobiliteit

Bosch antwoordt op de transformatie van de auto-industrie met de grootste reorganisatie van zijn kernactiviteit in de geschiedenis van het bedrijf. De geïntegreerde bedrijfssector Mobility bestaat sinds begin 2024. Een van zijn nieuwe kenmerken is de horizontale verantwoordelijkheid voor drie toekomstige domeinen: software, halfgeleiders en voertuigcomputers. Bosch wil met opkomende en gevestigde technologieën de zakelijke kansen op weg naar de mobiliteit van de toekomst nog beter kunnen benutten.

Er is bijvoorbeeld een opstoot van de vraag naar nieuwe redundante remsystemen, die vooral geautomatiseerd en elektrisch rijden ondersteunen. Volgens Hartung streeft Bosch naar een jaarlijkse groei van 10% tegen 2030. "In totaal groeien we met onze remsystemen dubbel zo snel als de concurrentie. Bovendien houdt onze omzet in ESP stand ondanks een dalend marktvolume." Wat de elektromobiliteit betreft meent de CEO van Bosch dat er nog veel moet gebeuren, zoals het verhelpen van het tekort aan laadstations en betaalbare elektrische auto's in Europa. "China kon zijn auto-export vorig jaar met 60 procent verhogen, een realisatie die ons stof tot nadenken zou moeten geven", zegt hij. "Onze Chinese klanten richten zich op standaardisatie in elektrische aandrijfoplossingen – dit levert schaalvoordelen op die wij in Europa niet mogen missen."

Ontwikkelingen in 2023: sterke groei in Mobility en in Energy and Building Technology

De evolutie van de omzet in de bedrijfssectoren van Bosch geeft in 2023 een gemengd beeld. De bedrijfssector Mobility bleef in 2023 met 56,3 miljard euro de sector van Bosch met de hoogste omzet. Die groeide met 7% of 11% na aanpassing voor wisselkoerseffecten. "Zowel in de traditionele als in de nieuwe activiteitsdomeinen is er vraag naar onze producten. Dit motiveert ons om de sector verder te ontwikkelen, wat ons echter hoge eisen zal stellen", verklaart Dr. Markus Forschner, bestuurder en Chief Financial Officer van Robert Bosch GmbH. De sector Industrial Technology boekte een omzet van 7,5 miljard euro. Dat is 8% meer dan in het voorgaande jaar, dankzij de overname van HydraForce. Aangepast voor wisselkoerseffecten bedraagt de stijging 10%. In de bedrijfssector Consumer Goods bedroeg de omzet 19,9 miljard euro. "De sterke terughoudendheid van de consumenten beïnvloedde onze activiteiten in elektrisch gereedschap en huishoudapparaten", zegt Forschner. De omzet daalde met 7% tegenover vorig jaar, maar na aanpassing voor wisselkoerseffecten betreft het slechts een lichte terugval met 1%. De bedrijfssector Energy en Building Technologies kende een forse omzetgroei met 9% naar 7,6 miljard euro. Aangepast voor wisselkoerseffecten bedroeg de stijging 11%. "Hier hebben we niet alleen van de grote vraag naar energie-efficiënte en hernieuwbare verwarmingstechnologie geprofiteerd, maar ook van de uitbreiding van onze serviceactiviteit in de divisie Bosch Global Service Solutions", zegt Forschner.

Bedrijfsresultaten in 2023: sterkste groei in Europa en Noord-Amerika

Ook de evolutie van de omzet van Bosch geeft een gemengd beeld. "Europa en Noord-Amerika noteerden de sterkste nominale groei", weet Forschner. In Europa steeg de omzet met 6% naar 46,8 miljard euro, een toename met 8% na aanpassing voor wisselkoerseffecten. De omzet in Noord-Amerika steeg naar 15,2 miljard euro – een groei met 4% of 8% na aanpassing voor wisselkoerseffecten. In Zuid-Amerika bedroeg de omzet 1,7 miljard euro, een daling met 6% tegenover het jaar voordien. Aangepast voor wisselkoerseffecten noteert men evenwel een groei met 4%. "De zwakke Braziliaanse real was hier een beslissende factor", legt Forschner uit. Azië-Pacific kende een lichte omzetgroei met 1% naar 27,9 miljard euro, of met 9% na aanpassing voor wisselkoerseffecten. "Deze cijfers weerspiegelen de zwakkere ontwikkeling in verscheidene sectoren in China", zegt Forschner. "Onze sterke groei in India en Japan kon dat slechts gedeeltelijk compenseren."

Evolutie van het personeelsbestand in 2023: werkgelegenheid blijft stabiel

Op 31 december 2023 had de Bosch Groep wereldwijd ongeveer 427.600 medewerkers in dienst. Volgens de voorlopige cijfers is dat ongeveer 7.600 of ongeveer 2% meer dan vorig jaar. In Duitsland bleef het aantal medewerkers vrijwel ongewijzigd op 133.800.

Vooruitzichten 2024: zwakke groeiprikkels van de wereldeconomie

Voor het lopende jaar verwacht Bosch nog steeds een matige groei van de wereldeconomie met 2 tot 2,5%. "Volgens onze schattingen zal de wereldeconomie pas in 2025 weer aantrekken", zegt Forschner. "In al onze belangrijke sectoren zijn de vooruitzichten matig." Bosch verwacht dat de productieniveaus in de auto-industrie in 2024 vergelijkbaar zullen zijn met die van vorig jaar. Het bedrijf voorspelt dat de economische neergang in de machinebouw zal aanhouden en verwacht pas in 2025 een herstel van de vraag naar consumentenproducten. In de energiesector denkt Bosch dat de koopbereidheid van de klanten laag zal blijven, in het bijzonder op de belangrijke Duitse markt. Dat wordt verklaard door de onzekerheid onder huiseigenaren over de toekomstige regelgeving voor de verwarmingssystemen. Het bedrijf verwacht in 2024 geen steun van de markten. "Wij blijven focussen op onze streefmarge van minstens 7%, zelfs als we daarvoor aanzienlijke investeringen moeten doen in een gematigd economisch klimaat", zegt Forschner. Bosch verwacht echter een vertraging van één tot twee jaar ten opzichte van de vorige planning op weg naar de rendementsdoelstelling. Het bedrijf is van plan zijn inspanningen om de kosten en de concurrentiepositie te verbeteren verder op te drijven, om toekomstige markten met succes te kunnen aanboren. Forschner voegt eraan toe: "Wij streven naar een balans tussen enerzijds rentabiliteit en kapitaalefficiëntie, en anderzijds investeringen om de groei van morgen voor te bereiden."

*Op basis van interne rapportage, kan verschillen van de in het jaarverslag gepubliceerde externe cijfers.

De Bosch Groep is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en diensten. Er werken wereldwijd ongeveer 428 000 medewerkers (situatie op 31 december 2023). Het bedrijf genereerde in 2022 een omzet van 91,6 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor Smart Home, Industry 4.0 en Connected Mobility. Bosch streeft de visie na van duurzame, veilige en inspirerende mobiliteit. Met zijn expertise in sensoren, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud kan het bedrijf haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aanbieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin oplossingen en producten aan te reiken voor een geconnecteerd leven die ofwel artificiële intelligentie (AI) bevatten of met hulp daarvan ontwikkeld of geproduceerd zijn. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit van mensen met innovatieve en inspirerende producten en diensten. Op die manier biedt Bosch "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 470 dochterondernemingen en regionale filialen in meer dan 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van het bedrijf is zijn innovatiekracht. Bosch stelt ongeveer 90 000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 136 locaties wereldwijd, waarvan ongeveer 48.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van Robert Bosch GmbH en van een vennootschap die eigendom is van de familie Bosch. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties.

Meer informatie is online te vinden op www.bosch-press.nl, www.bosch.nl, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, http://www.twitter.com/BoschNederland, www.linkedin.com/company/bosch-the-netherlands/ en YouTube: Bosch the Netherlands, en op www.bosch-press.be, www.bosch.be, www.twitter.com/BoschBelgium, www.linkedin.com/company/bosch-belgium/, en YouTube: Bosch Belgium.

Download persbericht