Suche

Persbericht #Bosch Groep
Deel persbericht

Bosch wil groei in de regio’s en bedrijfssectoren versnellen

boekjaar 2022

Boekjaar 2022 legt solide basis voor de toekomst

  • Doelstellingen voor boekjaar 2022 bereikt: omzet 88,2 miljard euro / winst 3,8 miljard euro / operationale EBIT-marge 4,3 procent.
  • Vooruitzichten 2023: wereldwijde economische groei van 1,7 procent / omzetgroei van 6 tot 9 procent / operationele EBIT-marge van ongeveer 5 procent.
  • Stevige investeringen om de toekomst veilig te stellen: in 2022 werd ruim 12 miljard euro geïnvesteerd in O&O en kapitaaluitgaven.
  • Bosch in België registreert gezonde groei in 2022: positieve ontwikkeling bereikt niveau van voor de pandemie.
  • Herindeling van mobiliteitsactiviteiten: bedrijfssector mikt op een omzet van meer dan 80 miljard euro in 2029.
  • Bosch-voorzitter Stefan Hartung: “Ons doel is om in alle regio’s van de wereld te groeien met ‘Technologie voor het leven’ en tot de top drie leveranciers in relevante markten te behoren.”
  • Bosch CFO Markus Forschner: “In 2023 willen we een stap dichter bij onze langetermijndoelstelling van minstens zeven procent rendement komen.”

Stuttgart and Renningen, Duitsland – Bosch heeft in het uitdagende jaar 2022 zijn bedrijfsdoelstellingen overtroffen. Het technologie- en dienstenbedrijf verhoogde zijn omzet tot 88,2 miljard euro, vergeleken met 78,8 miljard in het voorgaande jaar. Dat is een stijging van 12,0 procent of 9,4 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. Het bedrijfsresultaat voor aftrek van rente en belastingen (EBIT) was met 3,8 miljard euro hoger dan de 3,2 miljard euro van het vorige jaar. De operationele EBIT-marge steeg van 4,0 naar 4,3 procent. “We hebben de uitdagingen van 2022 goed doorstaan – zowel de omzet als het rendement lagen boven onze verwachtingen”, zei Dr. Stefan Hartung, voorzitter van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH, bij de voorstelling van de bedrijfsresultaten. “Hoewel de economische en sociale omstandigheden uitdagend blijven, willen we ons groeitempo aanzienlijk verhogen.”

De komende jaren wordt, bij een normale inflatie, een gemiddelde omzetstijging van zes tot acht procent verwacht en zou het rendement minimaal zeven procent moeten zijn. “Ons doel is om in alle regio’s van de wereld te groeien en tot de top drie van leveranciers in relevante markten te behoren”, aldus Hartung.

De strijd tegen klimaatverandering leidt tot grote omwentelingen in de economie en de samenleving en versnelt technologische veranderingen. “Deze technologische transformatie opent groeikansen die we willen benutten, zowel in bestaande en aanverwante als in nieuwe bedrijfssectoren”, zei Hartung. “In deze context is ons motto ‘Technologie voor het leven’ ideaal – niet alleen in de belangrijke trends elektrificatie, automatisering en digitalisering, maar meer dan ooit ook op het gebied van software en artificiële intelligentie.”

Investeren in de toekomst: innovatiekracht heeft financiële kracht nodig

“Ondanks de uitdagende omstandigheden kunnen we terugkijken op solide resultaten in het boekjaar 2022. Bovendien hebben we een belangrijke koers uitgezet voor het succes van Bosch op de markten van morgen,” aldus Dr. Markus Forschner, lid van de raad van bestuur en CFO van Robert Bosch GmbH. In totaal heeft het bedrijf het voorbije jaar meer dan twaalf miljard euro uitgegeven om zijn toekomst veilig te stellen: de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling stegen tot 7,2 miljard euro (2021: 6,1 miljard euro) of 8,2 procent van de omzet (2021: 7,8 procent). Ook de kapitaaluitgaven (capex) stegen met 1 miljard tot 4,9 miljard euro. Het eigen vermogen steeg licht tot 46,6 procent (2021: 45,3 procent). Afgezien van de investeringen in de toekomst, werden middelen vastgelegd om ervoor te zorgen dat het bedrijf in tijden van grote onzekerheid in staat bleef om te leveren. Dit resulteerde het voorbije jaar in een negatieve vrije kasstroom van 4,0 miljard euro. “Ook al beschikken we over de nodige middelen en een gezonde financiële positie, toch moeten we het moeilijke evenwicht bewaren tussen investeringen en kostenbeheersing”, legde Forschner uit.

Vooruitzichten 2023: kostendruk, inflatie en afkoelende economie

Ondanks de naweeën van de coronapandemie wist de Bosch Groep in het eerste kwartaal van 2023 zijn omzet met 3,5 procent te verhogen. Vooral Noord-Amerika ontwikkelde zich gunstig met een dubbelcijferige groei van 18,1 procent. Ook in Europa groeide het bedrijf met een sterke 7,7 procent. “Het begin van het nieuwe boekjaar laat zien dat 2023 opnieuw een uitdagend jaar wordt”, aldus de CFO. Hij gaat uit van aanhoudend hoge prijzen op de grondstoffen- en energiemarkten en van hoge inflatiecijfers. Bosch verwacht dat de wereldwijde economische productie in 2023 met slechts 1,7 procent zal groeien, wat een verdere aanzienlijke vertraging betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Ondanks de gematigde economische vooruitzichten streeft Bosch naar een omzetgroei van zes tot negen procent voor 2023. De beoogde operationele EBIT-marge voor 2023 is vijf procent. “We willen opnieuw een stap zetten in de richting van ons beoogde rendement van minstens zeven procent”, aldus Forschner. “We hebben onszelf een ambitieus stappenplan opgelegd.”

Bedrijfsontwikkeling in België: gezonde groei in 2022

In België sloot Bosch het boekjaar 2022 af met een geconsolideerde omzet van ongeveer 824 miljoen, wat een gezonde groei van 7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar betekent. “Ondanks de uitdagingen in de sociaaleconomische omgeving zijn we tevreden met deze positieve ontwikkeling die het niveau van voor de pandemie bereikt”, zegt Patrick Incoletti, directeur Bosch Benelux. Het aantal medewerkers van Bosch in België bedroeg op 31 december 2022 ongeveer 1.300. Voor het lopende boekjaar handhaaft Bosch in België een gematigde prognose als gevolg van de aanhoudende economische uitdagingen wereldwijd. “Hoewel we door de huidige situatie ook in België een ambitieus jaar verwachten, blijven we ons inzetten voor de lokale markt en zijn potentieel op lange termijn”, aldus Incoletti.

Mobility: groei door herindeling

Bosch stemt zijn mobiliteitsactiviteiten af op de veranderde markt- en klantenbehoeften. Het doel is om nog beter aan de behoeften van bestaande en nieuwe klanten te kunnen voldoen met op maat gemaakte oplossingen uit één enkele bron. “We willen de toonaangevende technologieleverancier en voorkeurspartner voor onze klanten in de mobiliteitsindustrie blijven en zetten hiervoor de koers uit”, aldus Hartung. De voormalige bedrijfssector ‘Mobility Solutions’ met wereldwijd ongeveer 230.000 medewerkers op meer dan 300 locaties in 66 landen, zal voortaan de bedrijfssector ‘Bosch Mobility’ heten. Binnen het bedrijf krijgt de bedrijssector zijn eigen zakelijke verantwoordelijkheid en zijn eigen managementteam. Vanaf 1 januari 2024 worden de afzonderlijke afdelingen in sommige gevallen opnieuw ingedeeld en krijgen zij ook horizontale verantwoordelijkheden. In de nieuwe structuur zou de mobiliteitsactiviteit tot 2029 met gemiddeld zo’n zes procent per jaar moeten groeien en een jaaromzet van meer dan 80 miljard euro realiseren, kondigde de Bosch-voorzitter aan. Een pijler van toekomstige groei is de automotive softwaremarkt, die tegen het einde van het decennium naar verwachting zal verdrievoudigen. Op dit gebied biedt Bosch Mobility klanten softwareoplossingen voor besturingssystemen en domeinspecifieke toepassingen voor softwaregedefinieerde voertuigen. Bosch breidt ook zijn activiteiten op het gebied van auto-elektronica aanzienlijk uit: om aan de groeiende vraag naar siliciumcarbidechips te voldoen, wil het bedrijf delen van de activiteiten van de Amerikaanse chipfabrikant TSI Semiconductors overnemen. In de komende jaren wil Bosch meer dan 1,4 miljard euro investeren in de Amerikaanse vestiging in Roseville, Californië, en zijn productiefaciliteiten aanpassen. Vanaf 2026 moeten daar de eerste chips worden geproduceerd op wafers van 200 millimeter op basis van het innovatieve materiaal siliciumcarbide (SiC).

Energy and Building Technology: groei door warmtetransitie

Volgens Hartung biedt met name de transformatie van de energiesystemen in de wereld een extra zakelijk potentieel. “Groei zal niet alleen te vinden zijn op onze wegen, ook al zijn we daar zeer succesvol. Als het gaat om de elektrificatie van verwarmingssystemen zijn onze warmtepompen zeer gewild”, aldus Hartung. Bosch groeit op dit gebied bovengemiddeld snel, net als in elektrische aandrijvingen voor auto’s. Het bedrijf breidt zijn warmtepompcapaciteiten uit en wil tegen het einde van het decennium in totaal meer dan 1 miljard euro investeren in Europa. Nadat begin dit jaar de serieproductie van start ging in Eibelshausen, Duitsland, kondigde Bosch onlangs de bouw van een andere fabriek in Dobromierz, Polen aan.

Om de modernisering van verwarmingssystemen betaalbaar te maken voor huiseigenaren, promoot Bosch ook hybride oplossingen zoals het gebruik van een bestaande gasketel in combinatie met een kleinere warmtepomp waardoor vaak de noodzaak tot een uitgebreide renovatie wordt vermeden. Vergeleken met een oplossing met alleen een warmtepomp kan dit de moderniseringskosten met maar liefst 30 procent verlagen. Bosch verwacht dat de Europese markt voor warmtepompen in 2023 met 20 procent zal groeien – de overeenkomstige omzet bij Bosch stijgt meer dan twee keer zo snel en dit groeitempo zal naar verwachting tot het midden van het decennium aanhouden. Bosch profiteert ook van de trend om commerciële gebouwen energie- en kostenefficiënter te maken. Met de overname van Hörburger AG breidde het bedrijf onlangs zijn portfolio uit met gebouwautomatisering.

Industrial Technology en Consumer Goods: ambitieuze groeidoelstellingen

Ook op het gebied van industriële technologie en consumentengoederen ligt Bosch op groeikoers. In de bedrijfssector Industrial Technology bijvoorbeeld is de omzet gestegen tot bijna 7 miljard euro. “Het doel voor 2028 is een omzet van 10 miljard euro. Dat is belangrijk om voorop te lopen op het gebied van industriële technologie”, aldus de Bosch-voorzitter. De recente overname van HydraForce, met ongeveer 2.100 medewerkers, speelt daarbij een centrale rol. “Met de overname van de Amerikaanse specialist hebben we niet alleen onze verkoop van compacte hydraulica verdrievoudigd”, verduidelijkte Hartung. “Tegelijkertijd hebben we via het dealernetwerk van HydraForce gezorgd voor een betere markttoegang in de VS.” Met de elektrificatie van mobiele machines betreedt Bosch Rexroth een nieuw vakgebied. Daartoe heeft de divisie de afgelopen weken met het eLion-programma een compleet productportfolio op de markt gebracht. Er zijn al een groot aantal orders van fabrikanten van terreinwagens. “De elektrificatie van tractoren, betonmolens en graafmachines is precies waarop de industrie heeft gewacht.”

Ook de bedrijfssector Consumer Goods heeft ambitieuze groeistellingen. Zo wil Bosch Power Tools tegen 2030 zijn omzet meer dan verdubbelen en de kaap van 10 miljard euro overschrijden. Daartoe investeerde het bedrijf het afgelopen jaar zo’n 300 miljoen euro, bijvoorbeeld in de uitbreiding van de accessoires. Dit jaar zijn nog meer investeringen van negen cijfers gepland. Een van de focuspunten is Noord-Amerika, dat op zichzelf al meer dan 40 procent van de wereldwijde markt voor elektrisch gereedschap vertegenwoordigt. Ook BSH Hausgeräte versterkt daar zijn positie. Vanaf 2024 zal het bijvoorbeeld in een nieuwe fabriek in Mexico koelapparaten voor de Noord-Amerikaanse markt produceren.

Boekjaar 2022: ontwikkeling per bedrijfssector

De grootste bedrijfssector, Mobility Solutions, realiseerde in 2022 een forse omzetstijging van 16,0 procent naar 52,6 miljard euro, of 12,1 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. Het operationele rendement steeg van 0,7 naar 3,4 procent en was boven verwachting. “We waren in staat onze mobiliteitsomzet sterk te verhogen ondanks aanhoudende knelpunten in de halfgeleiderindustrie en een slechts zwakke groei in de mobiliteitsgerelateerde producten”, aldus Forschner. “We waren ook gedwongen onze prijzen aan te passen aan de gestegen kosten.” De bedrijfssector Industrial Technology profiteerde van de robuuste machinemarkt. De omzet steeg met 13,9 procent tot 6,9 miljard euro, een stijging van 11,0 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. De EBIT-marge steeg tot 9,8 procent. De bedrijfssector Consumer Goods voelde de sterke daling van de vraag naar huishoudelijke apparaten en elektrisch gereedschap. Toch steeg de omzet met 1,5 procent tot 21,3 miljard euro, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten met 1,6 procent. Bovendien heeft de geleidelijke stopzetting van de activiteiten in Rusland het resultaat onder druk gezet. De operationele EBIT-marge bedroeg 4,5 procent in vergelijking met 10,2 procent in het voorgaande jaar. De bedrijfssector Energy and Building Technology realiseerde in 2022 een aanzienlijke omzetgroei van 17,4 procent tot 7,0 miljard euro of 15,9 procent voor wisselkoerseffecten. Een belangrijke drijfveer was de grote vraag naar klimaatvriendelijke verwarmingstechnologie. De EBIT-marge bedroeg 6,0 procent (2021: 5,1 procent).

Boekjaar 2022: ontwikkeling per regio

“De Bosch Groep kon in 2022 in alle regio’s een aanzienlijke omzetstijging optekenen – het sterkst in Noord- en Zuid-Amerika”, adus Forschner. In Noord-Amerika steeg de omzet met 25,7 procent tot 14,4 miljard euro, een stijging van 12,3 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. In Zuid-Amerika bereikte de omzet 1,8 miljard euro. Dat is een stijging van 26,0 procent of 16,7 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. In Europa lag de omzet 7,3 procent hoger dan het voorgaande jaar en bereikte 44,3 miljard euro, een groei van 9,8 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. In Azië-Pacific, inclusief andere regio’s, steeg de omzet met 12,8 procent tot 27,7 miljard euro. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten kwam de groei uit op 7,1 procent.

Personeelsbestand 2022: wereldwijde toename met 18.724 medewerkers

Op 31 december 2022 werkten wereldwijd 421.338 mensen bij de Bosch Groep -en dus 18.724 meer dan het jaar daarvoor. Het aantal medewerkers steeg in alle regio’s, met de grootste groei in Noord- en Zuid-Amerika en in Azië-Pacific. In onderzoek en ontwikkeling steeg het aantal medewerkers met 9.422 tot 85.543. Hiervan werken ongeveer 44.000 mensen in softwareontwikkeling.

Over Bosch

Bosch is al sedert 1907 aanwezig in België. De Bosch Groep telt in België ongeveer 1,160 medewerkers. De belangrijkste locaties bevinden zich in Tienen, Anderlecht en Mechelen.

De Bosch Groep is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en diensten. Er werken wereldwijd ongeveer 429.000 medewerkers (situatie op 31 december 2023). Het bedrijf genereerde in 2023 een omzet van 91,6 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Met haar zakelijke activiteiten streeft het bedrijf ernaar technologie te gebruiken om universele trends zoals automatisering, elektrificatie, digitalisering, connectiviteit en duurzaamheid vorm te geven. In deze context versterkt de brede diversificatie van Bosch over regio's en industrieën haar innovatiekracht en robuustheid. Bosch maakt gebruik van haar bewezen expertise op het gebied van sensortechnologie, software en diensten om klanten oplossingen over verschillende domeinen aan te bieden vanuit één bron. Het past ook haar expertise op het gebied van connectiviteit en artificiële intelligentie toe om gebruiksvriendelijke, duurzame producten te ontwikkelen en te produceren. Met "Technologie voor het leven", wil Bosch de kwaliteit van leven verbeteren en natuurlijke hulpbronnen behouden. De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 470 dochterondernemingen en regionale filialen in meer dan 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De innovatieve kracht van Bosch is essentieel voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Bosch stelt ongeveer 90.000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 136 locaties wereldwijd, waarvan ongeveer 48.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van Robert Bosch GmbH en van een vennootschap die eigendom is van de familie Bosch. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Het is belast met de taak om de langdurige voortbestaan van het bedrijf en met name haar financiële onafhankelijkheid te waarborgen - in overeenstemming met de missie die is overgedragen in het testament van de oprichter van het bedrijf, Robert Bosch.

Meer informatie is online te vinden op bosch-press.be, bosch.be, bosch.com, iot.bosch.com, LinkedIn en YouTube: Bosch Belgium.

Bosch is al sedert 1907 aanwezig in België. De Bosch Groep telt in België ongeveer 1,160 medewerkers. De belangrijkste locaties bevinden zich in Tienen, Anderlecht en Mechelen.

De Bosch Groep is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en diensten. Er werken wereldwijd ongeveer 429.000 medewerkers (situatie op 31 december 2023). Het bedrijf genereerde in 2023 een omzet van 91,6 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Met haar zakelijke activiteiten streeft het bedrijf ernaar technologie te gebruiken om universele trends zoals automatisering, elektrificatie, digitalisering, connectiviteit en duurzaamheid vorm te geven. In deze context versterkt de brede diversificatie van Bosch over regio's en industrieën haar innovatiekracht en robuustheid. Bosch maakt gebruik van haar bewezen expertise op het gebied van sensortechnologie, software en diensten om klanten oplossingen over verschillende domeinen aan te bieden vanuit één bron. Het past ook haar expertise op het gebied van connectiviteit en artificiële intelligentie toe om gebruiksvriendelijke, duurzame producten te ontwikkelen en te produceren. Met "Technologie voor het leven", wil Bosch de kwaliteit van leven verbeteren en natuurlijke hulpbronnen behouden. De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 470 dochterondernemingen en regionale filialen in meer dan 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De innovatieve kracht van Bosch is essentieel voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Bosch stelt ongeveer 90.000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 136 locaties wereldwijd, waarvan ongeveer 48.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van Robert Bosch GmbH en van een vennootschap die eigendom is van de familie Bosch. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Het is belast met de taak om de langdurige voortbestaan van het bedrijf en met name haar financiële onafhankelijkheid te waarborgen - in overeenstemming met de missie die is overgedragen in het testament van de oprichter van het bedrijf, Robert Bosch.

Meer informatie is te vinden online op www.bosch-press.be, www.bosch.be, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.twitter.com/BoschBelgium, www.linkedin.com/company/bosch-belgium/, YouTube: Bosch Belgium.

Download persbericht