Suche

Persbericht #Bosch Group
Deel persbericht

Boekjaar 2022: Bosch bereikt doelstellingen in een uitdagende omgeving

Wereldwijde expansie verzekert groeikansen

  • Doelstellingen voor omzet en resultaat behaald: omzet stijgt in 2022 tot 88,4 miljard euro / resultaat verbetert tot 3,7 miljard euro.
  • Bosch-voorzitter Stefan Hartung: “Voor klimaatbescherming is internationale samenwerking nodig.”
  • Bosch vice-voorzitter Christian Fischer: “De transformatie van energiesystemen moet betaalbaar zijn.”
  • Bosch CFO Markus Forschner: “Bosch bereikte zijn jaardoelstellingen in een moeilijke omgeving.”
  • Bosch HR-directeur Filiz Albrecht: “Binnenkort werken meer dan 50.000 mensen bij Bosch in softwareontwikkeling.”

Stuttgart, Duitsland – Ondanks de uitdagende macro-economische situatie slaagde het technologie- en dienstenbedrijf Bosch erin om de omzet en het resultaat in het boekjaar 2022 te verhogen. Volgens voorlopige cijfers behaalde de Bosch Groep een totale omzet van 88,4 miljard euro. De omzet steeg daarmee met ruim 12 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, of met ongeveer 10 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. De operationele inkomsten voor aftrek van rente en belasting (EBIT) bedroeg 3,7 miljard euro. De operationele EBIT-marge zal naar verwachting ongeveer 4 procent bedragen. “Het uitdagende boekjaar 2022 heeft eens te meer aangetoond dat Bosch crisisbestendig is en tegelijkertijd over een enorme innovatiekracht beschikt”, zei Dr Stefan Hartung, voorzitter van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH bij de presentatie van de voorlopige bedrijfsresultaten. “In een omgeving die uitdagend blijft, stellen we onze groeikansen wereldwijd veilig met gerichte investeringen en breiden we onze internationale aanwezigheid uit. We willen mensen over de hele wereld “Technologie voor het leven” aanbieden en zo een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving – van klimaatvriendelijke verwarming en energiebesparing tot duurzame mobiliteit.”

Onlangs nog kondigde Bosch investeringen aan, over een periode van tien jaar, van ongeveer 950 miljoen euro in een nieuw engineering- en productiecentrum in Suzhou, China. Het centrum zal mobiliteitsoplossingen en -producten op het gebied van elektrificatie en automatisering creëren die specifiek zijn ontworpen om aan de lokale marktvraag te voldoen. Tegelijkertijd helpt Bosch de status van Europa als hightechlocatie te vergroten: “Een goed voorbeeld is de uitbreiding van onze chipfabrieken in Dresden en Reutlingen”, legt Hartung uit. “We willen tegen 2026 nog eens 3 miljard investeren in onze halfgeleideractiviteiten – ook als bijdrage aan de bestrijding van het tekort aan halfgeleiders in de mobiliteitssector.” Bosch is ook van plan zijn activiteiten sterker dan voorheen uit te breiden in alle regio’s van de wereld, onder meer in Egypte, India, Mexico, de Verenigde Staten en Vietnam.

Wereldwijde handel: samenwerking bevordert welvaart en klimaatbescherming

De veranderingen in de markt en de technologische omgeving, met name door connectiviteit, automatisering en elektrificatie, en het toenemende belang van duurzaamheid, zullen de komende jaren voor Bosch een groeimotor zijn. Extra vraag in opkomende regio’s zoals de ASEAN-landen opent de deur naar verdere marktgroei. Tegen deze achtergrond is Hartung van mening dat het bedrijf goed gepositioneerd is met betrekking tot de economische situatie en het energiebeleid. Het energietekort, als aanjager van de inflatie, drukt echter op lange termijn op de consumptie en dus op de monetaire stabiliteit. Daarom is het goed dat de centrale bank een restrictief monetair beleid heeft ingevoerd. Tegelijkertijd waarschuwt Hartung voor blokvorming van de wereldeconomie. “Een versnippering van de economische systemen brengt de innovatiekracht en welvaart voor alle mensen in gevaar. Met name voor klimaatbescherming is internationale samenwerking nodig.”

Hartung ziet de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen als een kans om de tegenstrijdige doelen van ecologische en economische duurzaamheid op te lossen. “De transformatie van energiesystemen moet betaalbaar blijven, mag niet leiden tot stroomonderbrekingen bij bedrijven of huishoudens en moet fossiele brandstoffen zoveel mogelijk achterwege laten.” Bosch speelt hierin een rol en verhoogt het tempo in brandstofcel- en waterstoftechnologie. “Voor elektromobiliteit noteren we een aanhoudend sterke order intake”, zegt Hartung. Zo verwacht Bosch al in 2026 een omzet van 6 miljard euro te boeken in dit segment. Verwacht wordt dat de activiteiten met e-axles en motoren in China dit jaar al winst zullen maken.

Klimaatneutrale technologie: energiecrisis doet vraag toenemen

Ondanks alle uitdagingen neemt door de energie- en klimaatcrisis de vraag naar klimaatneutrale technologie wereldwijd toe. Dit opent ook voor Bosch tal van nieuwe perspectieven. Het bedrijf realiseert al een omzet van meer dan 20 miljard euro met producten voor huishoudelijke toepassingen. “Ongeveer 90 procent van het energieverbruik in de huiselijke omgeving kan door ons productportfolio positief worden beïnvloed,” zegt vice-voorzitter Dr Christian Fischer, die ook verantwoordelijk is voor huishoudelijke- en gebouwtechnologie. “Hiervan heeft 85 procent betrekking op verwarming en warm water en 15 procent op huishoudelijke apparaten.” In Duitsland realiseerde Bosch in 2022 al een stijging van de verkoop van warmtepompen met 50 procent. Verwacht wordt dat de Europese markt voor warmtepompen tot 2025 jaarlijks met 25 tot 35 procent zal groeien en dat Bosch met bijna 40 procent zal groeien en zo marktaandeel zal winnen. Daarom breidt Bosch zijn productiecapaciteit voor warmtepompen in Europa uit. Sinds het begin van het jaar wordt de productie in het Duitse Eibelshausen opgevoerd. Bosch ziet verder groeipotentieel in de transformatie van energiesystemen. “Deze transformatie moet echter betaalbaar zijn”, zegt Fischer. “In gebouwen mogen de kosten van renovatie en verbouwing niet worden onderschat.” Bosch richt zich daarom op hybride warmtesystemen, bestaande uit een warmtepomp en gasboiler. Voor de toekomst ziet Fischer potentieel in de gezamenlijke optimalisatie van energiestromen in voertuigen en gebouwen. “We elektrificeren alles, van fietsen tot hydraulica – en dat niet alleen thuis, maar ook in de auto.”

Aantrekkelijke werkgever: duurzaamheid trekt gekwalificeerde medewerkers aan

Bosch boekte in het boekjaar 2022 ook vooruitgang bij de uitvoering van zijn eigen duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen. In de loop van het jaar verhoogde het bedrijf het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in zijn elektriciteitsverbruik van 89 tot 94 procent. “In 2022 bereikten we bijna de helft van de doelstelling van 1,7 terawattuur energiebesparing die we onszelf voor 2030 hadden gesteld,” zegt Filiz Albrecht, lid van de raad van bestuur en HR-directeur bij Robert Bosch GmbH, die ook verantwoordelijk is voor duurzaamheid. “Tegelijkertijd maakt onze inzet voor duurzaamheid Bosch ook aantrekkelijk als werkgever. Volgens Albrecht wordt de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf steeds belangrijker voor sollicitanten. In tijden van een tekort aan gekwalificeerd personeel is het nu ook voor Bosch wereldwijd een uitdaging om het beste talent te vinden. India wordt steeds belangrijker in de concurrentiestrijd om software-experts. Daar alleen al bij Bosch zijn er 17.000 en wereldwijd is het aantal software-experts gestegen van 38.000 naar 44.000. De vraag naar softwareontwikkelaars blijft groot. Tegen het midden van het decennium zullen er ongeveer 10.000 bijkomen. “Binnenkort werken bij Bosch meer dan 50.000 mensen in softwareontwikkeling,” aldus Albrecht. De Bosch Groep ontwikkelt ook de digitale vaardigheden van zijn productiemedewerkers. Zo wordt dit jaar “LernWerk” gelanceerd, een initiatief in de bedrijfssector Mobility Solutions. Het doel is om in eerste instantie op alle Duitse locaties de vaardigheden voor het werken in de “fabriek van de toekomst” uit te bouwen.

Bedrijfsontwikkeling 2022: Mobility Solutions boekt hoogste omzetgroei

“Ondanks het tekort aan halfgeleiders en een zwakke economie hebben alle bedrijfssectoren hun omzet verhoogd,” zegt Dr Markus Forschner, lid van de raad van bestuur en CFO van Robert Bosch GmbH. De grootste bedrijfssector, Mobility Solutions, bleef de sterkste in termen van omzet in 2022 met een omzet van 52,6 miljard euro. De omzetstijging van 17 procent kwam uit op 12 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. “Het goede nieuws is dat onze verkoop sterker groeide dan de wereldwijde autoproductie”, aldus Forschner. Bosch kan echter niet tevreden zijn met zijn winstgevendheid. De marges stonden onder druk door kostenstijgingen in de hele toeleveringsketen en door de hogere aanloopkosten voor de transformatie van de mobiliteitsactiviteiten. De bedrijfssector Industrial Technology realiseerde een omzetgroei van 14 procent tot 6,9 miljard euro. Na correctie voor wisselkoerseffecten bedroeg de stijging 11 procent. Volgens Forschner zijn de aankoop van HydraForce en de overname van Elmo belangrijke mijlpalen voor de divisie Industriële Technologie. De bedrijfssector Consumer Goods slaagde erin de omzet licht te verhogen ondanks een duidelijke terughoudendheid van consumenten om huishoudelijke apparaten en elektrisch gereedschap te kopen, verklaardde Forschner. De omzet steeg met 2 procent tot 21,5 miljard euro. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten bedroeg de stijging 3 procent. In de bedrijfssector Energy and Building Technology weerspiegelde de groei de onverminderd grote vraag naar energiezuinige woning- en gebouwtechnologie. Volgens de CFO steeg de omzet tot 7 miljard euro. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten bedraagt de stijging van 15 procent uiteindelijk 13 procent.

Bedrijfsontwikkeling 2022: sterkere groei in tweede helft van het jaar

“Het is bemoedigend dat alle regio’s hun omzet aanzienlijk hebben verhoogd”, aldus Forschner. “In de tweede helft van 2022 zagen we wat dat betreft een sterkere groei.” In Europa bedroeg de omzet 44,8 miljard euro. De stijging met 8 procent komt na correctie voor wisselkoerseffecten uit op 10 procent. “De groei in Europa werd meer dan in andere regio’s beïnvloed door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan”, zei Forschner. In Noord-Amerika steeg de omzet met 25 procent tot 14,3 miljard euro. Na correctie voor wisselkoerseffecten bedroeg de stijging 11 procent. Deze regio vertoonde dus de op één na sterkste groei binnen de Bosch Groep. Volgens Forschner ontwikkelden de activiteiten op het gebied van verwarmings- en airconditioningoplossingen bijzonder goed. In Zuid-Amerika bereikte de omzet 1,8 miljard euro. De omzet groeide daar sneller dan in welke andere regio ook – met 30 procent of 21 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. Forschner: “De positieve economische ontwikkeling was een sleutelfactor voor de groei.” In Azië-Pacific bedroeg de omzetgroei 12 procent of 8 procent na correctie voor wisselkoerseffecten, met een omzet van 27,5 miljard euro. Volgens Forschner had de sterke groei in India een positief effect, terwijl in China het gewijzigde covid-beleid aan het eind van het jaar de zakelijke ontwikkelingen temperde.

Personeelsontwikkeling 2022: ongeveer 18.000 extra medewerkers

Op de rapporteringsdatum van 31 december 2022 werkten wereldwijd ongeveer 420.300 mensen bij de Bosch Groep. Dat zijn er ongeveer 18.400 meer dan het jaar ervoor, een stijging van ongeveer 4 procent. Het aantal medewerkers in Duitsland nam toe met 2.600 tot 133.400. “Bijna de helft van de totale stijging is voor rekening van medewerkers in onderzoek en ontwikkeling”, verklaarde Forschner. Het aantal medewerkers in dit gebied bedroeg 84.800, waarvan 44.000 softwareontwikkelaars.

Vooruitzichten 2023: verzwakking van de wereldeconomie

Bosch voorziet een economische vertraging en verwacht dat de wereldwijde economische productie dit jaar met minder dan 2 procent zal groeien. “Het wereldwijde bedrijfsklimaat wijst al op economische lasten”, zegt Forschner. “De stijgende rente drukt op de investeringen, met name in de bouw en op de particuliere consumptie.” In Europa, zo voegde hij eraan toe, zijn de energiekosten ondanks de recente dalingen sterk gestegen, terwijl in China waarschijnlijk een herstelproces op gang zal komen na de afschaffing van het “zero-covid-beleid” en het afremmen van de massale infectiegolven. Volgens Forschner voelt Bosch een verzwakking van de economie in belangrijke sectoren en verwacht het een aanhoudende kostendruk in de waardeketens. Tegelijkertijd, zei hij, zal een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal nodig zijn om de groei van toekomstige technologieën te financieren. “Een innovatief bedrijf als Bosch moet hoge investeringen doen”, benadrukte de CFO. Voor het lopende jaar 2023 wil Bosch daarom zijn omzet verhogen en zijn winstgevendheid verder verbeteren. “We blijven op koers om ons langetermijndoel van tenminste 7 procent rendement te halen,” zegt Forschner. “In een economisch ruwe zee zullen we een evenwicht bewaren tussen het veiligstellen van onze inkomsten en financiële kracht enerzijds en investeringen en mogelijke acquisities anderzijds.”

Over Bosch

Bosch is al sedert 1907 aanwezig in België. De Bosch Groep telt in België ongeveer 1,050 medewerkers. De belangrijkste locaties bevinden zich in Tienen, Anderlecht en Mechelen.

De Bosch Groep is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en diensten. Er werken wereldwijd ongeveer 428 000 medewerkers (situatie op 31 december 2023). Volgens de voorlopige cijfers genereerde het bedrijf in 2023 een omzet van 91,6 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor Smart Home, Industry 4.0 en Connected Mobility. Bosch streeft de visie na van duurzame, veilige en inspirerende mobiliteit. Met zijn expertise in sensoren, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud kan het bedrijf haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aanbieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin oplossingen en producten aan te reiken voor een geconnecteerd leven die ofwel artificiële intelligentie (AI) bevatten of met hulp daarvan ontwikkeld of geproduceerd zijn. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit van mensen met innovatieve en inspirerende producten en diensten. Op die manier biedt Bosch "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 470 dochterondernemingen en regionale filialen in meer dan 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van het bedrijf is zijn innovatiekracht. Bosch stelt ongeveer 90 000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 136 locaties wereldwijd, waarvan ongeveer 48.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van Robert Bosch GmbH en van een vennootschap die eigendom is van de familie Bosch. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties.

Meer informatie is te vinden online op www.bosch-press.be, www.bosch.be, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.twitter.com/BoschBelgium, www.linkedin.com/company/bosch-belgium/, YouTube: Bosch Belgium.

Download persbericht