Suche

Persbericht #Business/economy
Deel persbericht

Tijdens de coronacrisis zet Bosch in op technologische innovaties en klimaatactie

jaarlijkse persconferentie Bosch

Voorbereiding op een geleidelijke productieverhoging

  • Covid-19-sneltest met Vivalytic
  • Productie van maskers en desinfecterende middelen
  • Bedrijfsontwikkeling in 2020: recessie als gevolg van de coronaviruscrisis heeft negatieve invloed op de vooruitzichten
  • Klimaatneutraliteit: wereldwijde klimaatactiedoelstellingen voor 2020 zullen worden bereikt
  • Nieuwe activiteit: CO2-consultancy voor een klimaatneutrale economie
  • Technologieoffensief: overstap naar een waterstofeconomie
  • Boekjaar 2019: omzet van 77,7 miljard euro, EBIT uit bedrijfsactiviteiten van 3,3 miljard euro

Peter De Troch

X

Stuttgart, Duitsland – Na de stopzetting van de productie in bijna 100 Boschlocaties over de hele wereld eerder deze maand, bereidt het bedrijf zich systematisch voor op een geleidelijke verhoging van de productie. "We willen zorgen voor betrouwbare leveringen om aan de vraag van onze klanten te voldoen aangezien deze geleidelijk terugkeert, en bijdragen aan een zo snel mogelijk herstel van de wereldeconomie," zei Dr. Volkmar Denner, voorzitter van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH, tijdens de jaarlijkse persconferentie van het bedrijf. "Ons doel is het synchroniseren van de verhoging van de productie en het veilig stellen van de toeleveringsketens, in het bijzonder in de automobielproductie. We hebben dit al bereikt in China, waar een 40-tal lokale fabrieken opnieuw produceren en de toeleveringsketens stabiel zijn. We werken hard om hetzelfde te doen in onze andere regio's." Om van de productieverhoging een succes te maken, zei Denner dat Bosch tal van maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de medewerkers voldoende worden beschermd tegen besmetting met het coronavirus. Bosch zet zich ook in voor een gecoördineerde, gezamenlijke aanpak met klanten, leveranciers, overheden en werknemersvertegenwoordigers.

De coronapandemie helpen indijken

"Waar mogelijk willen we onze expertise ter beschikking stellen om de pandemie in te dijken, bijvoorbeeld met onze nieuw ontwikkelde Covid-19-sneltest en ons Vivalytic-analyseapparaat", aldus Denner, CEO van Bosch. "De vraag is groot. We doen er alles aan om de productie aanzienlijk te verhogen en zullen de capaciteit tegen het einde van het jaar vervijfvoudigen ten opzichte van onze oorspronkelijke plannen." Bosch is van plan om in 2020 meer dan een miljoen sneltesten te produceren en dit aantal het volgende jaar te verhogen tot drie miljoen. Naast de bestaande laboratoriumtests zal het Vivalytic-analysetoestel in eerste instantie worden gebruikt in ziekenhuizen en dokterspraktijken, waar het met name gebruikt zal worden om het medisch personeel te beschermen, voor wie de snelle beschikbaarheid van testresultaten in minder dan tweeëneenhalf uur van cruciaal belang is. De sneltest is al geleverd aan Europese klanten. Met een ‘research use only’ status kan de sneltest na een validatie ingezet worden. Bosch verwacht tegen eind mei een Europees CE-certificaat te behalen. Een nog snellere test, die Covid19-gevallen in minder dan 45 minuten betrouwbaar kan detecteren, bevindt zich in de laatste ontwikkelingsfase. "Al ons werk op dit gebied wordt geleid door ons ethos ‘Technologie voor het leven',” aldus Denner.

Bosch is reeds gestart met de productie van gezichtsmaskers voor lokale behoeften, in 13 fabrieken in negen landen, van Bari in Italië over Bursa in Turkije tot Anderson in de USA. Bovendien zet Bosch momenteel twee volautomatische productielijnen op in zijn vestiging in Stuttgart-Feuerbach, meer productielijnen volgen in de Duitse vestiging in Erbach, in India en in Mexico. "Het kostte onze ‘gespecialiseerde machine-unit’ slechts een paar weken om de benodigde toestellen te ontwerpen", zei Denner. Bosch heeft ook het ontwerp hiervan gratis ter beschikking gesteld van derden. Dit betekent dat het bedrijf meer dan 500.000 maskers per dag zal kunnen produceren. De maskers zijn bedoeld voor de bescherming van de Bosch-medewerkers in de fabrieken wereldwijd. Daarnaast is het de bedoeling de maskers ook aan derden ter beschikking te stellen. Dit zal afhangen van het verkrijgen van de juiste, landspecifieke goedkeuringen. Verder produceert Bosch wekelijks ook 5.000 liter desinfectiemiddel in Duitsland en de VS voor zijn medewerkers in Amerikaanse en Europese fabrieken. "Onze mensen doen hier geweldig werk," aldus Denner.

Wereldwijde economische ontwikkeling in 2020: recessie heeft negatieve invloed op de vooruitzichten

In het licht van de coronaviruspandemie verwacht Bosch in het lopende boekjaar aanzienlijke uitdagingen voor de wereldeconomie: "We zetten ons schrap voor een wereldwijde recessie die ook een aanzienlijke impact zal hebben op onze eigen prestaties in 2020", aldus Prof. Stefan Asenkerschbaumer, CFO en vice-voorzitter van de raad van bestuur van Bosch. Op basis van de tot nu toe bekende effecten verwacht Bosch momenteel dat de automobielproductie in 2020 met minstens 20 procent zal dalen. In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de omzet van de Bosch Groep met 7,3 procent, wat betekent dat de omzet al aanzienlijk lager is op jaarbasis. Alleen al in maart 2020 daalde de omzet met 17 procent. Gezien de grote onzekerheden geeft de onderneming geen prognose voor het hele jaar. "Er moet een uiterste inspanning worden geleverd om op zijn minst een evenwichtig resultaat te bereiken," aldus de CFO. “Tijdens deze ernstige crisis is het voor ons opnieuw een voordeel dat we zo gediversifieerd zijn, met verschillende bedrijfssectoren.”

Op dit moment ligt de focus op uitgebreide maatregelen die de kosten verlagen en de liquiditeit waarborgen. Dit omvat onder meer werktijdvermindering en afbouw van de productie die al op vele locaties wereldwijd zijn doorgevoerd, salarisverlagingen voor specialisten en managers, directieleden incluis, en verlengde termijnen voor investeringen. Bovendien had Bosch begin 2020 al een uitgebreid programma gelanceerd om zijn concurrentiepositie te verbeteren. "Op middellange termijn is het ons doel om terug te keren naar een marge van ongeveer 7 procent uit bedrijfsactiviteiten, maar zonder de essentiële toekomstgerichte taken uit het oog te verliezen", aldus Asenkerschbaumer. "We werken hier aan, naast het bestrijden van de coronaviruspandemie. Op deze manier creëren we de financiële basis die we nodig hebben om de enorme kansen te kunnen benutten die de Bosch Groep te wachten staan".

Klimaatactie: Bosch streeft systematisch ambitieuze doelstellingen na

Ondanks de uitdagingen van de huidige situatie, handhaaft Bosch zijn strategische koers op lange termijn: de leverancier van technologie en diensten gaat door met het systematisch streven naar ambitieuze klimaatdoelstellingen en ontwikkelt de activiteiten die nodig zijn om een uitbreiding van duurzame mobiliteit te ondersteunen. "Hoewel andere kwesties momenteel in de schijnwerpers staan, mogen we de toekomst van onze planeet niet uit het oog verliezen," aldus Denner.

Ongeveer een jaar geleden kondigde Bosch aan dat het het eerste industriële bedrijf met wereldwijde activiteiten zou zijn die tegen het einde van 2020 op alle 400 locaties in de wereld klimaatneutraal zou zijn. "We zullen dit doel bereiken," aldus Denner. "Eind 2019 hebben we voor al onze locaties in Duitsland CO2neutraliteit bereikt; vandaag hebben we dit wereldwijde doel al voor 70 procent bereikt. Om de CO2-neutraliteit te realiseren, investeert Bosch in energieefficiëntie, het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in zijn energievoorziening, het inkopen van meer groene stroom en het compenseren van de onvermijdelijke CO2-uitstoot. "Het aandeel van de CO2-compensatie zal in 2020 al aanzienlijk lager zijn dan gepland, met slechts 25 procent in plaats van bijna 50 procent. Met andere woorden, we boeken sneller vooruitgang dan we hadden verwacht bij het verbeteren van de kwaliteit van de maatregelen die we nemen," aldus Denner.

Klimaatneutrale economie: oprichting van een nieuw adviesbureau

Als het gaat om klimaatmaatregelen, wendt Bosch twee nieuwe benaderingen aan om ervoor te zorgen dat de eigen inspanningen een multiplicatoreffect hebben op de economie. Een eerste doel is om de activiteiten in de waardeketen zo klimaatneutraal mogelijk te maken, van "aangekochte goederen" tot "verkochte producten". Tegen 2030 zal de bijhorende emissie naar verwachting met 15 procent dalen, ofwel meer dan 50 miljoen ton per jaar. Bosch heeft daartoe een doel afgesproken met het Science-Based-Target-initiatief, waardoor Bosch de eerste automobieltoeleverancier is die zich verbindt tot een meetbare doelstelling. Bovendien is het bedrijf van plan om de kennis van bijna 1.000 Bosch-experts wereldwijd én de ervaring van meer dan 1.000 eigen energie-efficiëntieprojecten zelf te bundelen in een nieuw adviesbureau, Bosch Climate Solutions genaamd. Denner lichtte deze stap als volgt toe: "We willen onze ervaring ter beschikking stellen van andere bedrijven, om hen te helpen bij het bereiken van CO2neutraliteit."

Groeimarkt voor Europa: de stap naar een waterstofeconomie

"Klimaatactie blijft cruciaal voor het overleven van de mensheid. Het kost geld, maar niets doen kost nog meer," zei Denner. "De politiek mag niet in de weg staan van bedrijven die hun vindingrijkheid uitbreiden en technologie gebruiken ten gunste van het milieu - zonder de welvaart te schaden." Volgens Denner is een breed technologisch offensief nodig dat niet alleen de accu-elektrische weg naar duurzame mobiliteit uitstippelt, maar ook rekening houdt met efficiënte verbrandingsmotoren, met hernieuwbare synthetische brandstoffen (efuels) en brandstofcellen in het bijzonder. De CEO van Bosch riep op tot een gedurfde stap richting waterstofeconomie en de productie van hernieuwbare synthetische brandstoffen zodra de coronaviruscrisis voorbij is. Volgens hem is dit de enige manier waarop Europa tegen 2050 klimaatneutraal kan worden. "De huidige waterstoftoepassingen moeten niet langer in het veld getest worden, maar in de reële economie," aldus Denner. Hij deed een beroep op de beleidsmakers om de noodzakelijke technologieën te ondersteunen: "Dit zal ons in staat stellen om zelfs ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken."

Klaar voor waterstof: mobiele en stationaire brandstofcellen

Klimaatactie versnelt de structurele verandering in veel sectoren. "Waterstof wordt steeds belangrijker, zowel in de automobielindustrie als in de bouwtechnologie. Bosch is hier heel goed op voorbereid," aldus Denner. Bosch en zijn partner Powercell werken al aan de commercialisering van mobiele brandstofcelstapels voor gebruik in voertuigen. De marktintroductie is gepland voor 2022. Zo wil Bosch zich met succes positioneren in een andere groeimarkt: al in 2030 zou één op de acht nieuw geregistreerde zware vrachtwagens door een brandstofcel kunnen worden aangedreven. Bosch werkt samen met zijn partner Ceres Power aan stationaire brandstofcellen. Deze kunnen bijvoorbeeld datacenters van elektriciteit voorzien. Bosch verwacht dat de markt voor brandstofcelcentrales al in 2030 meer dan 20 miljard euro waard zal zijn.

Aandrijf- en verwarmingstechnologie: elektrificatie van het productportfolio

"Naarmate de inspanningen om het klimaat te beschermen op korte termijn worden opgevoerd, zullen de elektrische oplossingen beperkt blijven tot het aanvullen van de tot nu dominerende verbrandingsoplossingen voor de auto," zei Denner. Daarom streeft Bosch naar een ttechnologieneutrale ontwikkeling van aandrijflijnen. Volgens marktonderzoek van Bosch zullen twee van de drie nieuw geregistreerde voertuigen in 2030 nog steeds op diesel of benzine rijden, met of zonder hybride optie. Daarom blijft het bedrijf ook investeren in zeer efficiënte verbrandingsmotoren. Dankzij de nieuwe uitlaattechnologie van Bosch is de NOxuitstoot van dieselmotoren bijna volledig geëlimineerd, zoals onafhankelijke tests al hebben aangetoond. Ook de benzinemotor wordt door Bosch systematisch verfijnd: door aanpassingen aan de motoren en een efficiënte uitlaatgasbehandeling kan de uitstoot nu worden teruggebracht tot een niveau dat ongeveer 70 procent lager ligt dan de Euro 6d-temp-norm. Daarnaast zet Bosch in op hernieuwbare brandstoffen, aangezien ook oudere voertuigen hun steentje moeten bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Hernieuwbare synthetische brandstoffen kunnen het verbrandingsproces koolstofneutraal maken. Daarom zou het volgens Denner zinvoller zijn om dergelijke hernieuwbare synthetische brandstoffen mee te nemen in de berekening van het verbruik van het wagenpark, in plaats van de CO2-regels voor de automobielindustrie in tijden van crisis aan te scherpen.

Daarnaast wil Bosch marktleider worden in elektromobiliteit. Daartoe investeert het bedrijf ongeveer 100 miljoen euro in de productie van elektrische aandrijfsystemen in zijn fabrieken in Eisenach en Hildesheim. Ook op het gebied van verwarmingstechnologie doet elektrificatie zijn intrede, bijvoorbeeld voor de modernisering van die systemen. "We voorspellen een decennium van elektrificatie in de boiler-wereld," aldus Denner. Met dit in het achterhoofd investeert Bosch 100 miljoen euro extra in zijn warmtepompactiviteiten en wil het zijn ontwikkelingswerk uitbreiden en zijn marktaandeel verdubbelen.

Boekjaar 2019: standvastig in een zwakke marktomgeving

"Tegen de achtergrond van een verdere verzwakking van de wereldeconomie en een daling van de automobielproductie met 5,5 procent, hield de Bosch Groep in 2019 goed stand," aldus Asenkerschbaumer. Dankzij diverse productsuccessen bedroeg de omzet 77,7 miljard euro, slechts 0,9 procent onder het niveau van het voorgaande jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten daalde de omzet met 2,1 procent. Het bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT) van de Bosch Groep bedroeg 3,3 miljard euro. Dit betekent een EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten van 4,2 procent. Exclusief buitengewone positieve effecten die met name voortvloeien uit de verkoop van de verpakkingsmachinesactiviteiten, bedroeg de marge 3,5 procent. "Naast hoge voorafgaandelijke investeringen, waren de factoren die op het resultaat wegen, de zwakke markten zoals China en India, de verdere daling van de vraag naar dieselauto's en de hoge herstructureringskosten, met name in het mobiliteitssegment", aldus CFO Asenkerschbaumer. Met een vermogensratio van 46 procent en een cashflow van 9 procent van de omzet in 2019 is de financiële situatie van Bosch gezond. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling stegen tot 6,1 miljard euro, of 7,8 procent van de omzet. De investeringsuitgaven van ongeveer 5 miljard euro stegen licht ten opzichte van het voorgaande jaar.

Boekjaar 2019: ontwikkeling per bedrijfssector

Ondanks de daling van de wereldwijde automobielproductie genereerde de bedrijfssector Mobility Solutions een omzet van 46,8 miljard euro. De omzet was 1,6 procent lager op jaarbasis, of 3,1 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. Dit betekent dat de Bosch-sector met de hoogste omzet beter presteerde dan de wereldwijde productievolumes. De EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten bedroeg 1,9 procent van de omzet. De activiteiten in de bedrijfssector Consumer Goods verbeterden in de loop van het jaar. De omzet bedroeg 17,8 miljard euro, wat neerkomt op een daling van 0,3 procent, of 0,8 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. Met 7,3 procent van de omzet is de EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten lager op jaarbasis. De bedrijfssector Industrial Technology voelde de effecten van de krimpende machinemarkt, maar de omzet steeg nog steeds met 0,7 procent naar 7,5 miljard euro. Na correctie voor wisselkoerseffecten was dit een lichte daling van 0,4 procent. Exclusief het eenmalige, buitengewone effect van de verkoop van de divisie Packaging Technology, bedroeg de EBIT-marge uit de bedrijfsactiviteiten 7 procent van de omzet. De omzet in de bedrijfssector Energy and Building Technology steeg met 1,5 procent tot 5,6 miljard euro, ofwel met 0,8 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. Dit komt overeen met een EBIT-marge uit bedrijfsactiviteiten van 5,1 procent van de omzet.

Boekjaar 2019: ontwikkeling per regio

De bedrijfsprestaties van Bosch varieerden in 2019 van regio tot regio. In Europa bedroeg de omzet 40,8 miljard euro, 1,4 procent lager dan in het voorgaande jaar, of een voor de wisselkoers gecorrigeerde 1,2 procent. In Noord-Amerika steeg de omzet met 5,9 procent (slechts 0,6 procent na correctie voor wisselkoerseffecten) tot 13 miljard euro. In Zuid-Amerika steeg de omzet met 0,1 procent tot 1,4 miljard euro, maar met 6 procent na correctie voor wisselkoerseffecten. De activiteiten in Azië-Pacific (inclusief Afrika) weerspiegelden de ineenstorting van de automobielproductie in India en China: de omzet daalde met 3,7 procent tot 22,5 miljard euro, een voor wisselkoerseffecten gecorrigeerde daling van 5,4 procent.

Aantal medewerkers: één op de vijf werkt in onderzoek en ontwikkeling

Op 31 december 2019 had de Bosch Groep wereldwijd 398.150 medewerkers in dienst bij iets meer dan 440 dochterondernemingen en regionale bedrijven in 60 landen. De belangrijkste reden voor de daling van het personeelsbestand met 2,9 procent op jaarbasis, is de verkoop van de divisie Packaging Technology. In totaal werken bij Bosch zo'n 72.600 specialisten in onderzoek en ontwikkeling, bijna 4.000 meer dan in het voorgaande jaar. In 2019 steeg het aantal softwareontwikkelaars binnen het bedrijf met ruim 10 procent tot ongeveer 30.000.

De belangrijkste cijfers vindt u op de key data sheet en in het jaarrapport van 2019.

De belangrijkste cijfers vindt u op de key data sheet en in het jaarrapport van 2019.

Over Bosch

Bosch is al sedert 1907 aanwezig in België. De Bosch Groep telt in België ongeveer 1,160 medewerkers. De belangrijkste locaties bevinden zich in Tienen, Anderlecht en Mechelen.

De Bosch Groep is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en diensten. Er werken wereldwijd ongeveer 429.000 medewerkers (situatie op 31 december 2023). Het bedrijf genereerde in 2023 een omzet van 91,6 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Met haar zakelijke activiteiten streeft het bedrijf ernaar technologie te gebruiken om universele trends zoals automatisering, elektrificatie, digitalisering, connectiviteit en duurzaamheid vorm te geven. In deze context versterkt de brede diversificatie van Bosch over regio's en industrieën haar innovatiekracht en robuustheid. Bosch maakt gebruik van haar bewezen expertise op het gebied van sensortechnologie, software en diensten om klanten oplossingen over verschillende domeinen aan te bieden vanuit één bron. Het past ook haar expertise op het gebied van connectiviteit en artificiële intelligentie toe om gebruiksvriendelijke, duurzame producten te ontwikkelen en te produceren. Met "Technologie voor het leven", wil Bosch de kwaliteit van leven verbeteren en natuurlijke hulpbronnen behouden. De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 470 dochterondernemingen en regionale filialen in meer dan 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De innovatieve kracht van Bosch is essentieel voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Bosch stelt ongeveer 90.000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 136 locaties wereldwijd, waarvan ongeveer 48.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van Robert Bosch GmbH en van een vennootschap die eigendom is van de familie Bosch. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Het is belast met de taak om de langdurige voortbestaan van het bedrijf en met name haar financiële onafhankelijkheid te waarborgen - in overeenstemming met de missie die is overgedragen in het testament van de oprichter van het bedrijf, Robert Bosch.

Meer informatie is online te vinden op bosch-press.be, bosch.be, bosch.com, iot.bosch.com, LinkedIn en YouTube: Bosch Belgium.

Bosch is al sedert 1907 aanwezig in België. De Bosch Groep telt in België ongeveer 1,160 medewerkers. De belangrijkste locaties bevinden zich in Tienen, Anderlecht en Mechelen.

De Bosch Groep is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en diensten. Er werken wereldwijd ongeveer 429.000 medewerkers (situatie op 31 december 2023). Het bedrijf genereerde in 2023 een omzet van 91,6 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Met haar zakelijke activiteiten streeft het bedrijf ernaar technologie te gebruiken om universele trends zoals automatisering, elektrificatie, digitalisering, connectiviteit en duurzaamheid vorm te geven. In deze context versterkt de brede diversificatie van Bosch over regio's en industrieën haar innovatiekracht en robuustheid. Bosch maakt gebruik van haar bewezen expertise op het gebied van sensortechnologie, software en diensten om klanten oplossingen over verschillende domeinen aan te bieden vanuit één bron. Het past ook haar expertise op het gebied van connectiviteit en artificiële intelligentie toe om gebruiksvriendelijke, duurzame producten te ontwikkelen en te produceren. Met "Technologie voor het leven", wil Bosch de kwaliteit van leven verbeteren en natuurlijke hulpbronnen behouden. De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 470 dochterondernemingen en regionale filialen in meer dan 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De innovatieve kracht van Bosch is essentieel voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Bosch stelt ongeveer 90.000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 136 locaties wereldwijd, waarvan ongeveer 48.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van Robert Bosch GmbH en van een vennootschap die eigendom is van de familie Bosch. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Het is belast met de taak om de langdurige voortbestaan van het bedrijf en met name haar financiële onafhankelijkheid te waarborgen - in overeenstemming met de missie die is overgedragen in het testament van de oprichter van het bedrijf, Robert Bosch.

Meer informatie is te vinden online op www.bosch-press.be, www.bosch.be, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.twitter.com/BoschBelgium, www.linkedin.com/company/bosch-belgium/, YouTube: Bosch Belgium.

Download persbericht