Suche

Persbericht #Sustainability
Deel persbericht

Klimaatbescherming: Bosch vanaf 2020 wereldwijd CO2-neutraal

Bosch klimaatneutraal

Eerste industriële CO2-neutrale onderneming wereldwijd

  • CO2-neutraliteit van Bosch tot nu toe ongeëvenaard in omvang en tijd
  • Investeringen in fabrieken, gebouwen, hernieuwbare energiebronnen en groene stroom
  • Meer dan één miljard euro voor energie-efficiëntie

Peter De Troch

X

Stuttgart / Renningen – Bosch zal vanaf volgend jaar volledig klimaatneutraal zijn. Tegen 2020 zullen de meer dan 400 vestigingen van Bosch overal ter wereld – van ontwikkeling en productie tot administratie – geen CO2-voetafdruk meer achterlaten. Dit betekent dat Bosch de eerste grote industriële onderneming is die deze ambitieuze doelstelling binnen slechts iets meer dan één jaar tijd behaalt. "We nemen verantwoordelijkheid voor klimaatbescherming en handelen daarom nu", aldus dr. Volkmar Denner, CEO van Robert Bosch Gmbh. Om snel tot CO2-neutraliteit te komen, zal Bosch binnenkort meer groene stroom aankopen en onvermijdelijke CO2-emissies compenseren met specifieke maatregelen. Tot 2030 zal de onderneming gaandeweg het aandeel hernieuwbare energiebronnen verhogen, zowel in de eigen productie als bij de aankoop van energie. Daarnaast zal Bosch een miljard euro investeren in de energie-efficiëntie van zijn locaties.

Zodra Bosch klimaatneutraal is, heeft de onderneming geen nadelige invloed meer op de concentratie van CO2 in de atmosfeer. Op die manier levert zij een belangrijke bijdrage aan het in 2015 geratificeerde klimaatakkoord van Parijs. Daarin wordt afgesproken om de opwarming van de aarde ruim onder 2° Celsius te houden in vergelijking met de pre-industriële waarden. "Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de bescherming van het klimaat", aldus Denner.

Vroege CO2-neutraliteit dankzij vroeg engagement

Industriële ondernemingen zoals Bosch hebben een grote invloed op de totstandkoming van een zo klimaatneutraal mogelijke wereld. Volgens het Internationaal Energieagentschap is de industrie verantwoordelijk voor ongeveer 32 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Momenteel stoot Bosch jaarlijks ongeveer 3,3 miljoen ton CO2 uit. Sinds 2007 heeft de onderneming haar CO2- uitstoot ten opzichte van haar eigen toegevoegde waarde met bijna 35 procent doen dalen. "We vertrekken niet vanaf nul. Tot dusver hebben we onze doelstellingen in verband met de relatieve daling van de CO2-emissies altijd overtroffen. Nu wordt het tijd om absolute doelstellingen na te streven. Het definitieve aftellen kan nu beginnen", verklaart Denner.

Focus op duurzame, hernieuwbare energievoorziening

Vanaf 2020 zal Bosch de resterende, onvermijdelijke CO2-uitstoot voornamelijk compenseren door de aankoop van groene stroom die wordt opgewekt door bestaande installaties, en zal het bedrijf ook andere compensatiediensten toepassen. Zo investeert het bedrijf in milieuprojecten die de sociale en ecologische ontwikkeling ondersteunen en volgens strenge normen zijn gecertificeerd. Tegen 2030 zullen die compensatiediensten gaandeweg worden afgebouwd. Daartoe verhoogt Bosch zijn investeringen in hernieuwbare energiebronnen. Zo gaat de onderneming eigen zonnepaneelparken aanleggen, bijvoorbeeld bij de vestigingen in Nashik en Bidadi in India. Het bedrijf denkt daardoor tien keer meer energie te kunnen opwekken dan nu al het geval is. Daarnaast sluit Bosch wereldwijd exclusieve langlopende leveringsovereenkomsten met nieuwe wind- en zonne-energieparken, die bijgevolg ook niet meer van staatssteun afhankelijk zijn. Denner zegt: "Met New Clean Power dragen we bij aan een duurzame, subsidievrije energietransitie."

Eén miljard euro voor energie-efficiëntie – ook met geconnecteerde oplossingen

Energie-efficiëntie is een belangrijke hefboom voor CO2-neutraliteit. Bosch investeert de komende tien jaar één miljard euro in de energie-efficiëntie van zijn fabrieken en gebouwen. "We willen het energieverbruik en de CO2-uitstoot in absolute cijfers doen dalen, en niet slechts relatief ten opzichte van de toegevoegde waarde", beklemtoont Denner. Tegen 2030 moeten bijkomende energiebesparingen met een omvang van 1,7 terawattuur per jaar worden gerealiseerd, meer dan een vijfde van het huidige jaarverbruik en vergelijkbaar met het stroomverbruik van alle gezinnen in een stad als Keulen. Bosch zet reeds jaren in op een consequent milieubeheer. Alleen al in 2018 werden ongeveer 500 projecten voor energie-efficiëntie uitgevoerd, die het energieverbruik met bijna 1,5 procent hebben doen dalen. De connectiviteit van de productie is inmiddels ook een essentiële drijfveer naar efficiëntie geworden. In meer dan 30 fabrieken overal ter wereld past Bosch reeds zijn eigen Energy- platform uit de Industry 4.0-portfolio met slimme, digitale oplossingen toe. Het platform is een cloudgebaseerde softwareoplossing die het stroomverbruik van elke afzonderlijke machine volgt en regelt.

Klimaatbescherming loont sociaal en economisch

Door de aankoop van groene stroom, de invoering van CO2- compensatiemaatregelen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet de onderneming tot 2030 rekening houden met extra kosten voor een bedrag van één miljard euro. In diezelfde periode investeert Bosch één miljard euro in het verhogen van zijn eigen energie-efficiëntie. Daardoor zal Bosch energie besparen voor een bedrag van ongeveer één miljard euro. Op die manier dringt de onderneming haar kosten voor het behalen van CO2-neutraliteit tegen 2030 terug van ongeveer twee miljard tot één miljard euro. "Klimaatbescherming is haalbaar en kan met de nodige doortastendheid snel worden gerealiseerd", beklemtoont Denner. "Onze investeringen hebben niet alleen voordelen voor Bosch, ze zijn ook nuttig voor de hele mensheid."

Bosch-projecten met een voorbeeldfunctie

De fabriek in Feuerbach – energie-efficiëntie dankzij mens en machine

In het Duitse Feuerbach bevindt zich de oudste Bosch-vestiging ter wereld. De fabriek is opgericht in 1909 en werd in de loop der jaren voortdurend en consequent gemoderniseerd. Ze draagt bij tot de energie-efficiëntie van het gehele concern. Het plaatselijke team hanteert daarvoor energiemonitoring en maakt de medewerkers bewust van de energieproblematiek door opleidingen in de zogenoemde energiebelevingswereld. Met behulp van succesvolle projecten, zoals warmteterugwinning, gebouwautomatisering, uitschakelingsbeheer en sanering van de fabriekshallen kon de fabriek de energiebehoefte met meer dan 50 procent verminderen in vergelijking met 2007, en de CO2-uitstoot met 47 procent doen dalen ten opzichte van de toegevoegde waarde.

Homburg – gegevens gebruiken, energie besparen

De energie-efficiënte, slimme fabriek – dit toekomstbeeld wordt stap voor stap gerealiseerd door de vestiging van Bosch in Homburg (Saarland). Zo kon deze fabriek de voorbije twee jaar ongeveer 5.000 ton CO2 besparen en staat er sinds 2007 een besparing van al meer dan 23.000 ton CO2 op de teller. Het opzet: maximale transparantie in combinatie met technische innovatie. Met behulp van ongeveer 10.000 meetpunten worden gegevens over de installaties verzameld in een eigen energiemanagementplatform van Bosch. De medewerkers kunnen op die manier het verbruik van elke machine afzonderlijk volgen en dit zo nodig bijsturen om het te optimaliseren. De technische oplossingen omvatten vraaggestuurde regeling van de verluchting van de fabriekshallen, de benutting van afvalwarmte uit diverse verwerkingsprocessen en, last but not least, het uitschakelingsbeheer van de installaties.

Renningen – groendaken, fotovoltaïsche installaties – en CO2-neutraal

Sinds januari 2019 is de vestiging van Bosch in Renningen CO2-neutraal. Het gebruik van aardgas voor de verwarming wordt volledig gecompenseerd met specifieke maatregelen. De elektriciteitsbehoefte wordt afgedekt met de aankoop van groene stroom. Ter aanvulling daarvan genereren de 460 geïnstalleerde fotovoltaïsche modules op de daken van de campusgebouwen stroom voor eigen gebruik. Door de vergroening van het dak van de onderzoekscampus gaat de temperatuurregeling in de gebouwen erop vooruit: een ondergrondse cisterne met een capaciteit van ongeveer 3.600 m3 verzamelt doorsijpelend regenwater dat vervolgens wordt gebruikt voor de koeltorens van de airconditioning. Bovendien vormen de groendaken bij warm weer bescherming tegen directe zonnestralen en beschutten ze de daken tegen sterke verhitting. Deze combinatie bespaart 20 tot 30 procent energie bij de klimaatregeling van de gebouwen. De vestiging beschikt daarnaast ook nog over een eigen waterzuiveringsinstallatie. Alles bij elkaar genomen, bespaart Bosch daardoor jaarlijks ongeveer 20.000 m3 drinkwater.

Rodez – duurzaam verwarmingssysteem

De CO2-voetafdruk verkleinen – met dat doel voor ogen is het team in het Franse Rodez al in 2009 aan de slag gegaan. Sinds 2013 wordt de vestiging van energie voorzien door een eigen biomassacentrale. In die installatie worden houtsnippers verbrand die de fabriek haalt uit de lokale, duurzame bosbouw. De daarbij opgewekte energie wordt in Rodez gebruikt voor het verwarmen van water en het opwekken van proceswarmte. De vestiging dekt gemiddeld 90 procent van haar verwarmingsbehoeften met deze houtverwarming. Jaarlijks zijn er ongeveer 6.600 ton houtsnippers nodig. Tijdens de verbranding van deze biomassa komt uitsluitend de hoeveelheid CO2 vrij die de bomen eerder aan de atmosfeer hebben onttrokken. Per jaar vermindert de fabriek haar uitstoot met ongeveer 600 ton.

De fabrieken van Bidadi en Nashik in India – CO2-besparing op eigen kracht

Bosch India streeft CO2-neutraliteit na met behulp van de eigen natuurlijke energiebronnen. Aangespoord door het idee om de vestiging overdag volledig op hernieuwbare energiebronnen te kunnen laten draaien, begon het team in Nashik in 2015 met de plaatsing van de eerste fotovoltaïsche installaties. Inmiddels wekken 50.000 zonnepanelen op daken, parkeerterreinen en open ruimten ongeveer 20 procent op van de energie die de fabriek jaarlijks nodig heeft. De vestiging heeft haar CO2-uitstoot sinds 2015 met ongeveer 23.000 ton verminderd en sindsdien ook ongeveer 25.000 megawattuur energie bespaard. Dat stemt overeen met de energiebehoefte van ongeveer 23.500 Indische gezinnen. Ook voor de schoonmaak van de modules hebben de experts van Bosch een milieuvriendelijke oplossing ontwikkeld: het water wordt verschillende keren gerecycleerd en op een milieuvriendelijke manier gezuiverd.

Ongeveer 1.100 kilometer naar het zuiden maakt ook de vestiging in Bidadi volop gebruik van zonne-energie. Ze kan ongeveer 30 procent van haar energiebehoefte zelf opwekken. De fotovoltaïsche installatie dient niet alleen om energie te leveren, maar heeft nog een andere nuttige functie: ze zorgt voor optimale kweekomstandigheden voor de groenten en kruiden die in de keuken van de bedrijfskantine worden verwerkt. Niet alleen de zon, ook de regen wordt door de vestiging benut: het regenwater wordt doelgericht naar een meertje geleid ter ondersteuning van de watervoorziening van de lokale bevolking.

Bosch in Mexico – hernieuwbare energie als belangrijkste energiebron

Mexico reorganiseert zijn energievoorziening. De Mexicaanse energiehervorming bepaalt dat 35 procent van de elektriciteitsbehoefte tegen 2024 uit niet-fossiele energiebronnen afkomstig moet zijn. De uitgangspunten daarvoor zijn uitstekend, omdat het land kan steunen op een goede geografische ligging, een klimaat met veel uren zonneschijn en windkrachtige gebieden. Bovendien gaan zowel politiek als bedrijfswereld het engagement aan om deze doelstelling te ondersteunen. Ook Bosch doet mee, en legt de lat hoog: meer dan 80 procent van de elektriciteitsbehoefte van alle vestigingen van Bosch in Mexico zal worden gedekt met windenergie die afkomstig is van 'Domenica', een windmolenpark in de staat San Luis Potosí. Door de omschakeling naar overwegend hernieuwbare energiebronnen is Bosch Mexico erin geslaagd 56.000 ton CO2 te besparen in 2018.

Over Bosch

Bosch is al sedert 1907 aanwezig in België. De Bosch Groep telt in België ongeveer 1,050 medewerkers. De belangrijkste locaties bevinden zich in Tienen, Anderlecht en Mechelen.

De Bosch Groep is een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en diensten. Er werken wereldwijd ongeveer 428 000 medewerkers (situatie op 31 december 2023). Volgens de voorlopige cijfers genereerde het bedrijf in 2023 een omzet van 91,6 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor Smart Home, Industry 4.0 en Connected Mobility. Bosch streeft de visie na van duurzame, veilige en inspirerende mobiliteit. Met zijn expertise in sensoren, software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud kan het bedrijf haar klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aanbieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin oplossingen en producten aan te reiken voor een geconnecteerd leven die ofwel artificiële intelligentie (AI) bevatten of met hulp daarvan ontwikkeld of geproduceerd zijn. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit van mensen met innovatieve en inspirerende producten en diensten. Op die manier biedt Bosch "Technologie voor het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 470 dochterondernemingen en regionale filialen in meer dan 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van het bedrijf is zijn innovatiekracht. Bosch stelt ongeveer 90 000 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling in 136 locaties wereldwijd, waarvan ongeveer 48.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van Robert Bosch GmbH en van een vennootschap die eigendom is van de familie Bosch. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de ondernemingsfuncties.

Meer informatie is te vinden online op www.bosch-press.be, www.bosch.be, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.twitter.com/BoschBelgium, www.linkedin.com/company/bosch-belgium/, YouTube: Bosch Belgium.

Download persbericht